logo-vervolg

Onteigening / advies

De beschikbare ruimte in Nederland wordt steeds beperkter en de kans dat een overheid (gemeente, provincie, waterschap) aanspraak maakt op uw eigendommen wordt steeds groter.
Een deskundig advies over uw rechten en plichten en over een schadeloosstelling is hierbij voor u van groot belang.

neem CONTACT met ons op voor meer informatie