logo-vervolg

Taxaties

Het bepalen van de waarde van (woon)boerderijen, landhuizen en andere agrarische objekten in het buitengebied is belangrijk.
De aanleiding bestaat veelal uit het voornemen tot aan- of verkoop, bedrijfsovername, (her)financiering, boedelscheiding of successieverplichtingen.

neem CONTACT met ons op voor meer informatie