logo-vervolg

Windesheimerweg 4a te Zwolle

  

>> meer foto's


ALGEMENE OMSCHRIJVING

Ten Zuiden van Zwolle,  ligt het fraaie landgoed Windesheim. De Havezathe  is in de tweede wereld oorlog verwoest, maar de bouwhuizen en de dienstwoningen  zijn in takt gebleven. Dat geldt ook voor de boerderij die aan de zij ingang van het parkbos is gelegen, als onderdeel van de Historische buitenplaats Windesheim. In 2011 is dit objekt casco geheel gerenoveerd, evenals de naastgelegen schuur. Inmiddels heeft het pand een woonbestemming gekregen en de eigenaar is voornemens om het geheel in erfpacht uit te geven met een oppervlakte van ca 1.300 m2. De inrichting tot woning dient nog plaats te vinden; alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Het geheel biedt diverse gebruiksmogelijkheden; in 3 D zijn drie inrichtingsmodellen uitgewerkt die als bijlage zijn toegevoegd. De uitgifte in erfpacht  vindt plaats voor een periode van 50 jaar met een aanvangscanon van € 6.000,-/jaar, hetgeen betekent dat aan de ondergrond een waarde van € 200.000,- wordt toegekend. Om de boerderij in de juiste prijsklasse te kunnen presenteren is de waarde van de grond opgenomen in de vraagprijs, welke bij de notariële overdracht uiteraard zal worden verrekend. Per saldo bedraagt de vraagprijs voor de opstallen € 240.000,- Het landgoed Windesheim is gerangschikt in het kader van de Natuurschoonwet 1928.

>> beeldimpressies inrichtingsmodellen


KADASTRALE OMSCHRIJVING

Gemeente : Zwolle

Sectie : U
Nummers : 617 gedeeltelijk
Groot : 1.300.m2


OBJECT OMSCHRIJVING

Het te realiseren woongedeelte omvat een oppervlakte van ca  300 m2. (begane grond).
De verdieping is geheel ingericht en afgetimmerd als zolderruimte.

De omschrijving als monument in het register (monumentenwet 1988)  luidt als volgt:
"Op een markante plek in de zuidoosthoek van de parkaanleg gelegen ornamentale stal uit het einde van de 19de eeuw, bestaande uit één bouwlaag en een hooizolder onder een iets gedrukt zadeldak gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen en worden verlevendigd door omlopende dubbele banden van gele steen. Deuren, vensters en hooiluiken hebben een licht getoogde bovenzijde met een decoratieve strekboog van rode en gele steen. In de identiek vormgegeven kop- en eindgevel bevindt zich centraal een dubbele houten inrijdeur, die op symmetrische wijze geflankeerd wordt door twee meerruits schuifvensters en twee eenvoudige staldeuren. De ruiten van het bewegende deel van de vensters zijn groter dan die van het vaste deel. Centraal boven de inrijdeuren een hooiluik. In de beide zijgevels vijf eenvoudige stalramen.
Waardering: De stal is van algemeen belang vanwege de ouderdom; vanwege de decoratieve waarde; vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur; als karakteristieke ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg."


OVERIGE OPSTALLEN

Open schuur
uitgevoerd in steen en hout en gedekt met pannen, afmeting ca 12 x 7 m.


PLANOLOGISCHE BESTEMMING

Volgens het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Zwolle heeft het object een woonbestemming.


VERKOCHT 


Deze tekst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Het rentmeesters- en makelaarskantoor stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden.