Advisering / grondverwerving ter voorkoming van onteigening

Beschikbare ruimte wordt steeds beperkter en de kans dat een overheid (gemeente, provincie, waterschap) aanspraak maakt op uw eigendommen wordt steeds groter.

– Deskundig advies over uw rechten en plichten (berekenen en onderhandelen schadeloosstelling)
– Hoofdzakelijk actief in de provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland