ANBI Stichting Fundatie voor Hervormden te Tubbergen
RSIN 003749708

Bestuursleden per 24 02 2022:
Dhr. M. Verbeek – voorzitter
Mw. R. Broeze- secretaris-penningmeester
Dhr. L.P. Heukels
Dhr . G. Hendriksen
Mw. A.G.J. van den Nieuwboer
Dhr. W. van Leussen
Dhr. A. Holsbrink
Dhr. E. Reifel
Dhr. G.A. Luchtenbelt   – rentmeester 

U kunt hier de volgende documenten downloaden: 
Beleidsplan 2021
Standaardformulier Publicatieplicht