Rentmeester / taxateur van landelijk gelegen eigendom

– Verzorgen van het beheer van landerijen, bossen, boerderijen en woningen
– Pachtadministratie (opstellen pachtcontracten en pachtnota’s)
– Taxaties